Skip to content

پروژه ها

fd
نام دستگاه: ماشین سیار
محل انجام پروژه: ورزقان

موقعیت دستگاه منتطقه کوهستانی می باشد و این دستگاه در شهرستان ورزقان در حال اجرا می باشد

q
نام دستگاه: چاهک معکوس
محل انجام پروژه: عجب شیر

موقعیت دستگاه منطقه شیب دار می باشد و در شهرستان عجب شیر استان آذربایجان شرقی در حال اجرا می باشد

ماشین باد ( ملخی )
نام دستگاه: ماشین باد
محل انجام پروژه: نطنز

موقعیت منطقه دشت وسیع محل اجرا شهرستان نطنز استان اصفحان که در حال نصب و راه اندازی می باشد.

جت فن (6)
نام دستگاه: جت فن
محل انجام پروژه: نقده

موقعیت اجرا دشت وسیع محل نصب شهرستان نقده استان آذربایجان غربی در حال رلاه اندازی می باشد.

fogger-thermal
نام دستگاه: مه‌پاش
محل انجام پروژه: ارومیه

محل اجرا گلخانه 2 هکتاری در شهرستان ارومیه دستگاه در حال تولید می باشد